استخاره صفحه 223

صفحه 223
صفحه 224
صفحه
سوره :
هود (11)
آیه
13
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به‌هیچ‌وجه اقدام نکنید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی نیست ترک کنید و الا یک عمر سختی خواهید کشید.
نتیجه معامله
در این معامله خیری نیست ترک کنید.
X