استخاره صفحه 247

صفحه 247
صفحه 248
صفحه
سوره :
یوسف (12)
آیه
96
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است مایه‌ی سرور و خوشحالی می‌شود صدقه دهید.
نتیجه ازدواج
خوب است ان‌شاءالله که مبارک است صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله
خوب است منفعت خوبی خواهید برد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X