استخاره صفحه 337

صفحه 337
صفحه 338
صفحه
سوره :
حج (22)
آیه
39
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است از مشکلات نهراسید. با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است ان‌شاءالله همه‌ی مشکلاتتان حل خواهد شد.
نتیجه معامله
خوب است ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
X