استخاره صفحه 339

صفحه 339
صفحه 340
صفحه
سوره :
حج (22)
آیه
56
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
مورد بسیار مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله که عاقبت‌به‌خیر خواهید شد.
نتیجه معامله
خوب است ان‌شاءالله منفعت خوبی خواهید برد مواظب باشید مرتکب حرام نشوید که پشیمان خواهید شد.
X