استخاره صفحه 367

صفحه 367
صفحه 368
صفحه
سوره :
شعراء (26)
آیه
10
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است از مشکلات نهراسید و با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله هر آنچه که در نظر دارید انجام می‌شود.
نتیجه ازدواج
هر آنچه از یک ازدواج خوب می‌شود توقع داشت وجود دارد پس درنگ نکنید جایز نیست.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید.
X