استخاره صفحه 387

صفحه 387
صفحه 388
صفحه
سوره :
قصص (28)
آیه
14
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است الان شرایط انجام این کار را دارا هستید با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است مورد بسیار مناسبی است اقدام کنید.
نتیجه معامله
خوب است ان‌شاءالله به هدف مورد نظر تان دست می‌یابید همه‌ی جوانب را در نظر داشته باشید.
X