استخاره صفحه 421

صفحه 421
صفحه 422
صفحه
سوره :
احزاب (33)
آیه
23
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است به‌همین روشی که در نظر دارید عمل کنید ان‌شاءالله به همه اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
مورد بسیار مناسبی است قبل از ازدواج همه‌ی حرفهایتان و اصولی که به آن پایبندید را بزنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
طبق همان شرایطی که در نظر دارید انجام دهید سود خوبی خواهید برد و به اعتبارتان نیز اضافه خواهد شد.
X