استخاره صفحه 45

صفحه 45
صفحه 46
صفحه
سوره :
بقره (2)
آیه
265
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
خوب است ان‌شاءالله عاقبت‌به‌خیر خواهید شد.
نتیجه معامله
خوب است صدقه دهید و با توکل به‌خداانجام دهید ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
X