استخاره صفحه 47

صفحه 47
صفحه 48
صفحه
سوره :
بقره (2)
آیه
275
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به حرام می‌افتید و دچار مشکلات زیادی خواهید شد.
نتیجه ازدواج
به گناه و حرام می‌افتید به‌شدت دوری کنید و به‌خدا توکل کنید.
نتیجه معامله
بین تجارت سالم و رباخواری فرق بسیار است خود را فریب ندهید.
X