استخاره صفحه 483

صفحه 483
صفحه 484
صفحه
سوره :
شوری (42)
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید و باعث افزایش اعتبارتان خواهد بود ان‌شاءالله.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است قدر همدیگر را بدانید و خدا را فراموش نکنید.
نتیجه معامله
مورد پرسود و منفعتی خواهد بود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X