استخاره صفحه 529

صفحه 529
صفحه 530
صفحه
سوره :
قمر (54)
آیه
7
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است دیگر بدتر از این نمی‌شود حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است چاهی بدون ته است که هر لحظه از خدا طلب مرگ می‌کنید حتما ترک شود.
نتیجه معامله
بسیار بد است ضرر هنگفتی خواهید کرد و اعتبار شما به‌شدت زیر سوال می‌رود حتما ترک شود.
X