استخاره صفحه 539

صفحه 539
صفحه 540
صفحه
سوره :
حدید (57)
آیه
12
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است دیگر از این بهتر نمی‌شود با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله موفق خواهید شد.
نتیجه ازدواج
این مورد از هر نظر مناسب است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد اقدام کنید.
نتیجه معامله
به همه‌ی اهدافتان در این معامله دست پیدا می‌کنید و سود خوبی عایدتان می‌شود با توکل به‌خدا انجام دهید.
X