استخاره صفحه 555

صفحه 555
صفحه 556
صفحه
سوره :
منافقون (63)
آیه
5
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
اصلا مورد مناسبی نیست و زندگی سراسر دعوا و درگیری خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی را متحمل ‌می‌شوید و به شدت پشیمان خواهید شد ترک شود.
X