استخاره صفحه 569

صفحه 569
صفحه 570
صفحه
سوره :
معارج (70)
آیه
11
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به چه‌كنم چه‌كنم گرفتار می‌شوید حتما ترك شود
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار می‌شوید و راه چاره‌ای هم ندارید ترک شود.
نتیجه معامله
به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار می‌شوید حتما ترک شود.
X