استخاره صفحه 83

صفحه 83
صفحه 84
صفحه
سوره :
نساء (4)
آیه
27
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به گناه می‌افتی و خیری در آن نیست حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
بد است و دچار مشکلات و مسائلی می‌شوی که هر لحظه بخود لعنت می‌فرستی ترکش کن.
نتیجه معامله
به حرام می‌افتی و ضرر می‌بینی به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
X