مسافران ملک‌اعظم

شماره مطلب:
2956
سه شنبه 1400/07/20 09:39

مسافران ملک‌اعظم

«مسافران ملک‌اعظم»؛ کتاب کاوه»، 99 ردپا است از همه‌ی ردپاهای «شهید محمود کاوه»؛ در مسیری نامتناهی رو به چشم‌اندازی با چشمه‌ساری دل‌نشین و زیبایی‌هایی که از کلام نورانی تا چشمان نافذ این قهرمان بااراده جوانه می‌زند و می‌تواند یاری دهنده‌ی ره‌پویان در سیر و سلوک به عالم معنا باشد.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X