چهل روز دیگر

شماره مطلب:
2836
سه شنبه 1400/07/20 09:39
شهید شیخ عبدالله میثمی به روایت همسر شهید

چهل روز دیگر

این کتاب به زبان همسرِ شهید عبدالله میثمی، شرح اتفاقاتی کوتاه اما عمیق از نوع زیستنی ساده و صمیمی است و از این رو کتاب فوق که به مناسبت کنگره‌ی سرداران و 23 هزار شهید استان اصفهان گردآوری شد، می‌تواند در جهت آگاهی از کیفیت خانواده‌‌ای متدین و اصیل کمک کند.

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.
X