استخاره صفحه 1

صفحه 1
صفحه 2
صفحه
سوره
حمد
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به خدا اقدام نمایید.
نتیجه ازدواج
این ازدواج از هر جهت مناسب است به امید خدا اقدام نمایید ان‌شاءالله که عاقبت‌به‌خیر می‌شوید.
نتیجه معامله
بسیار خوب و پر نفع خواهد بود و ان‌شاءالله سود خوبی عایدتان خواهد شد.
X