استخاره صفحه 123

صفحه 123
صفحه 124
صفحه
سوره
مائده
آیه
90
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به حرام خواهید افتاد ترک کنید ان‌شاءالله مورد بهتری پیشنهاد خواهد شد.
نتیجه ازدواج
به گناه خواهید افتاد و طوری گرفتار خواهید شد که هر روز بخود لعنت کنید صبر کنید ان‌شاءالله مورد بهتری نصیبتان خواهد شد.
نتیجه معامله
در این معامله خیری وجود ندارد عجله نکنید موردی با سود خوب در راه است این مورد را به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
X