استخاره صفحه 127

صفحه 127
صفحه 128
صفحه
سوره
مائده
آیه
114
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است حتما اقدام کنید صدقه به فقرا فراموش نشود.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است حتما اقدام کنید که از هر لحاظ مناسب است صدقه‌‌ی درخوری بدهید.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید فقرا را فراموش نکنید.
X