استخاره صفحه 133

صفحه 133
صفحه 134
صفحه
سوره
انعام
آیه
45
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است اقدام کنید و برای شروع صدقه بدهید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است مواظب حسودان باشید صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله
ان‌شاءالله پرسود است البته اگر دیگران بگذارند صدقه دهید و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X