استخاره صفحه 157

صفحه 157
صفحه 158
صفحه
سوره
اعراف
آیه
52
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله که نتیجه‌ی آن را خواهید دید.
نتیجه ازدواج
خوب است ولی همه‌ی مسائل را همان اول بگویید و با تحقیق و توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله
خوب است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید.
X