استخاره صفحه 183

صفحه 183
صفحه 184
صفحه
سوره
انفال
آیه
46
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است باعث اختلاف و تفرقه می‌شوید و در اهدافتان شکست می‌خورید.
نتیجه ازدواج
به طلاق و جدایی کشیده می‌شود انجام ندهید صبر کنید مورد بهتری در راه است.
نتیجه معامله
بد است ضرر خواهید کرد صبر کنید ان‌شاءالله مورد بهتری به‌شما پیشنهاد خواهد شد.
X