استخاره صفحه 185

صفحه 185
صفحه 186
صفحه
سوره
انفال
آیه
62
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است خداوند پشتیبان شماست نگران نباشید اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
خوب است با توکل به خدا اقدام کنید ان‌شاءالله که عاقبت‌به‌خیر خواهید شد.
نتیجه معامله
ان‌شاءالله و با‌یاری خدا معامله‌ی پرسودی خواهد بود اقدام کنید.
X