استخاره صفحه 187

صفحه 187
صفحه 188
صفحه
سوره
توبه
آیه
1
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است و به طلاق و جدایی کشیده می‌شود اصلا اقدام نکنید.
نتیجه معامله
هم خطر مالی و هم آبرویی دارد حتما ترک کنید.
X