استخاره صفحه 189

صفحه 189
صفحه 190
صفحه
سوره
توبه
آیه
14
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
خوب است از مشکلات نترسید و اقدام کنید که ان‌شاءالله خوشبخت خواهید شد.
نتیجه معامله
معامله‌ی پرسودی خواهد بود با توکل به‌خدا اقدام نمایید تا موفقیتتان تضمین گردد.
X