استخاره صفحه 191

صفحه 191
صفحه 192
صفحه
سوره
توبه
آیه
27
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام نمایید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است سعی کن موازین شرعی را رعایت کنی.
نتیجه معامله
معامله‌ی پرمنفعتی است به‌شرط موازین شرعی را رعایت کنی.
X