استخاره صفحه 195

صفحه 195
صفحه 196
صفحه
سوره
توبه
آیه
48
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به سختی و عذاب می‌افتید و خیری در آن نیست.
نتیجه ازدواج
گول ظاهر را نخورید اصلا مورد مناسبی نیست.
نتیجه معامله
بعضی مسائل را از شما مخفی می‌کنند که در صورت آگاهی از آن اصلا انجام نمی‌دهید.
X