استخاره صفحه 21

صفحه 21
صفحه 22
صفحه
سوره
بقره
آیه
135
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است و با عمل‌کردن به آن چیزی عایدتان نمی‌شود.
نتیجه ازدواج
اخلاق و فرهنگ خانواده‌ها بهم نمی‌خورد از اول سنگهای خود را با هم وا کنید و الا انجام ندهید بهتر است.
نتیجه معامله
آن‌چنان هم که می گویند تعریفی ندارد کار خودت را بکن و از این معامله صرف نظر کن.
X