استخاره صفحه 213

صفحه 213
صفحه 214
صفحه
سوره
یونس
آیه
34
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مکر و حیله در کار است ترک کنید.
نتیجه ازدواج
اصلا به صلاح شما نیست به مشکلاتی برخواهید خورد که از زندگی سیر می‌شوید ترک کنید.
نتیجه معامله
نیرنگ و فریب در کار است انجام ندهید پشیمان خواهید شد.
X