استخاره صفحه 215

صفحه 215
صفحه 216
صفحه
سوره
یونس
آیه
54
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
در صورت انجام یک عمر عذاب می‌کشید و چاره‌ای نیز ندارید.
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوید حتما ترک کنید.
X