استخاره صفحه 217

صفحه 217
صفحه 218
صفحه
سوره
یونس
آیه
71
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا و مشورت اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
به مشکلاتی بر می‌خورید ولی انشاءالله عاقبت بخیر خواهید شد حرفهایتان را تمام کنید.
نتیجه معامله
مقداری اذیت خواهید شد با مشورت افراد خبره اقدام کنید ان‌شاءالله سود خواهید برد.
X