استخاره صفحه 227

صفحه 227
صفحه 228
صفحه
سوره
هود
آیه
46
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است خطر آبروریزی دارد ترک کنید.
نتیجه ازدواج
در شأن و اندازه‌های هم نیستید و این اختلافات در آخر منجر به طلاق و جدایی خواهد شد.
نتیجه معامله
خطر مالی و آبرویی دارد انجام ندهیدکه پشیمان خواهید شد.
X