استخاره صفحه 229

صفحه 229
صفحه 230
صفحه
سوره
هود
آیه
63
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است با افراد جاهل برخورد می‌کنید و خطر آبروریزی شما را تهدید می‌کند.
نتیجه ازدواج
اصلا اقدام نکنید که گرفتار خواهید شد و عمری را در حسرت و پشیمانی سر خواهید کرد.
نتیجه معامله
ضرر و زیان زیادی خواهید دید حتما ترک کنید.
X