استخاره صفحه 241

صفحه 241
صفحه 242
صفحه
سوره
یوسف
آیه
44
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با کمی صبر و حوصله به نتیجه مطلوبی می‌رسید.
نتیجه ازدواج
زندگی خوبی خواهید داشت به‌خدا توکل کنید و اقدام کنید.
نتیجه معامله
خوب است ان‌شاءالله سود خوبی نصیبتان خواهد شد.
X