استخاره صفحه 243

صفحه 243
صفحه 244
صفحه
سوره
یوسف
آیه
64
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
مشکلاتی وجود دارد ولی با توکل به‌خدا قابل حل است اقدام کنید.
نتیجه معامله
از مشکلات نهراسید ان‌شاءالله سود خوبی نصیبتان خواهد شد.
X