استخاره صفحه 249

صفحه 249
صفحه 250
صفحه
سوره
رعد
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است بشرط آنکه مسائلتان را همه جا عنوان نکنی که بعضی تحمل ندارند که ...
نتیجه ازدواج
بسیار خوب است توصیه‌های بالا را جدی بگیرید و صدقه بدهید.
نتیجه معامله
معامله پر منفعتی است ولی قبل از انجام اسرار آنرا با کسی در میان نگذارید.
X