استخاره صفحه 253

صفحه 253
صفحه 254
صفحه
سوره
رعد
آیه
29
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است اقدام کنید.
نتیجه معامله
سود خوبی خواهید برد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X