استخاره صفحه 261

صفحه 261
صفحه 262
صفحه
سوره
ابراهیم
آیه
43
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
از فکرش بیرون بیایید که به‌هیچ‌وجه به صلاح شما نیست و در صورت انجام بدبخت خواهید شد.
نتیجه معامله
در صورت انجام به‌شدت ضرر خواهید کرد انجام ندهید.
X