استخاره صفحه 27

صفحه 27
صفحه 28
صفحه
سوره
بقره
آیه
177
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا و ائمه معصومین و دادن صدقه اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
با رعایت موازین شرعی اقدام کنید تا به گناه آلوده نشوید صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله
با دادن صدقه و رعایت موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله خوب است و منفعت می‌برید.
X