استخاره صفحه 277

صفحه 277
صفحه 278
صفحه
سوره
نحل
آیه
88
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است خطر مالی و آبروریزی دارد ترک شود.
نتیجه ازدواج
نه این دنیا را خواهید داشت نه آن دنیا را- ترک کنید که به‌هیچ‌وجه به صلاح شما نیست.
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی خواهید کرد حتما ترک شود.
X