استخاره صفحه 291

صفحه 291
صفحه 292
صفحه
سوره
اسراء
آیه
87
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است خیر دنیوی و اخروی دارد انجام دهید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
سود خوبی در انتظار شما است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X