استخاره صفحه 299

صفحه 299
صفحه 300
صفحه
سوره
کهف
آیه
46
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله که موفق می‌شوید.
نتیجه ازدواج
خوب است امید است که فرزندان صالحی نصیبتان شود خدا را در هر حالی فراموش نکنید.
نتیجه معامله
خوب است ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد البته اگر مرتکب حرام نشوید.
X