استخاره صفحه 301

صفحه 301
صفحه 302
صفحه
سوره
کهف
آیه
62
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است ان‌شاءالله هم خیر دنیوی دارد و هم خیر اخروی. با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله
سود خوبی عایدتان می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X