استخاره صفحه 303

صفحه 303
صفحه 304
صفحه
سوره
کهف
آیه
84
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است از نظر مالی و اعتبار به‌شما کمک می‌کند اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا و توسل به ائمه (ع) اقدام کنید باعث آرامش روحی و زیادی روزی است.
نتیجه معامله
سود خوبی عایدتان خواهد شد صدقه را فراموش نکنید.
X