استخاره صفحه 307

صفحه 307
صفحه 308
صفحه
سوره
مریم
آیه
26
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است ولی قبل از اقدام چیزی نذر کنید و صدقه دهید تا به‌تمام اهدافتان برسید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله
منفعت خوبی در این معامله دیده می‌شود به‌شرطی که اسرار خود را برای هر کسی فاش نکنی.
X