استخاره صفحه 309

صفحه 309
صفحه 310
صفحه
سوره
مریم
آیه
52
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است از غم و غصه ها رها می‌شوید و باعث آرامش شما می‌شود از مشکلات جزئی هراسی بخود راه ندهید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است باعث آرامش فکری و روحی شما می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله
ان‌شاءالله سود زیادی خواهید برد و مشکلات شما تا حد زیادی حل خواهد شد.
X