استخاره صفحه 311

صفحه 311
صفحه 312
صفحه
سوره
مریم
آیه
77
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است ضررهای مادی و معنوی زیادی خواهد داشت حتما ترک کنید.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه ازدواج مناسبی نیست حتی احتمال تولد بچه‌های ناقص یا نازایی وجود دارد حتما ترک شود.
نتیجه معامله
دچار ضرر و زیان خواهید شد و به مشکلات عدیده‌ای برخواهید خورد که تمامی ندارد ترک شود.
X