استخاره صفحه 315

صفحه 315
صفحه 316
صفحه
سوره
طه
آیه
52
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است خدا را هیچ گاه فراموش نکنید و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
خوب است در همه حال خدا را در نظر داشته باشید حرفتان را همان اول تمام کنید تا بعدها به مشکل بر نخورید.
نتیجه معامله
با بررسی همه‌ی جوانب اقدام کنید ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
X