استخاره صفحه 323

صفحه 323
صفحه 324
صفحه
سوره
انبیاء
آیه
11
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است خطر جانی و آبرویی دارد حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
اختلافات زیادی با هم دارید و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد ولی آن وقت دیگر دیر است.
نتیجه معامله
به‌هیچ‌وجه معامله‌ی خوبی نیست حتما ترک شود.
X